Search
Close this search box.
ncn_logo

Seachtain Seirbhísí Leanaí 2023

Seachtain Seirbhísí Leanaí 2023

Seachtain Seirbhísí Leanaí 2023

2. Seachtain Seirbhísí Leanaí 2023

Tá an-áthas ar NCN ár gcéad theachtaireacht a scaipeadh maidir le Seachtain Seirbhísí Leanaí 2023, a bheidh ar siúl ón 1 – 5 Bealtaine. I bhfianaise a thábhachtaí agus atá eispéiris atá bunaithe ar na healaíona do leanaí ag gach aois, agus a thábhachtaí agus atá rochtain ag gach leanbh óg ar ghníomhaíocht chruthaitheach, is é téama na seachtaine ná: Ag Tacú le Cuimsiú trí na hEalaíona le fothéama de ‘Á Nascadh le Cineáltas ‘.